Warunki zabudowy działki

Warunki zabudowy działki

Przez warunki zabudowy rozumie się określenie w specjalnej decyzji urzędowej zasad, na jakich może być zagospodarowana konkretna działka, czyli jakiego rodzaju budynek można na niej postawić, jak powinien być usytuowany, w jakich odległościach od granic a także wielkość tzw. powierzchni biologicznie czynnej, czyli terenów zielonych. Decyzja taka jest podstawą, pozwalającą na postawienie domu i jest pierwszą czynnością, jaka trzeba wykonać po zakupie działki. Decyzja taka nie jest jednocześnie prawem własności do działki, a jedynie informacją i może ją uzyskać nawet osoba postronna. Jest ona też podstawą do uzyskania zgody na budowę domu. Głównym problemem związanym z uzyskaniem takiej decyzji jest brak ustawowego określenia czasu, w jakim ma być wydana. W praktyce oznacza to, że na odpowiedź z urzędu można czekać nawet 10 lat i nie można się od tego odwołać, gdyż jest to zgodne z prawem. W rzeczywistości zwykle trwa to około pół roku zależnie od urzędu. Na pozytywną decyzję wpływają również sąsiedzi bezpośredni, którzy muszą wyrazić zgodę na zabudowę działki. Jest zazwyczaj wiele innych czynników, które mogą taką decyzje opóźnić, takich jak sprzedaż sąsiedniej działki, wyjazd, śmierć jednego z sąsiadów i związane z tym procedury spadkowe. Z tego powodu wybierając działkę pod zabudowę warto wcześniej zrobić rozeznanie, aby nie spotkać się z niespodziankami.