Walutowa stabilizacja na rynku nieruchomości

Walutowa stabilizacja na rynku nieruchomości

Co jakiś okres czasu wiele firm związanych z rynkami nieruchomości oraz ogólnie z finansowaniem inwestycji publikuje różnego rodzaju raporty stwierdzające zaobserwowane tendencje oraz obecną sytuację na interesujących rynkach. Firma zajmująca się doradztwem finansowym OpenFinance wraz z portalem Domy.pl sporządziła taki raport przedstawiający obrót spraw na rynku nieruchomości w kwietniu tego roku. Jednym z określonych spraw jest kwestia walutowej stabilizacji, jeśli chodzi o spłacane kredyty. Po raz pierwszy od pół roku Rada Polityki Pieniężnej postanowiła nie obniżać poziomu stóp procentowych, co w efekcie zaowocowało zatrzymaniem spadku stawki WIBOR 3M. Dzięki temu w długoterminowym efekcie kredytobiorcy będą spłacać mniejsze raty za udzielone im kredyty hipoteczne – gdzie na przykład rata kredytu udzielonego na 300 tysięcy złotych ulegnie obniżeniu o 340 złotych miesięcznie. Co więcej, w zakresie stóp procentowych sytuacja pozostaje niezmienna w Szwajcarii, dzięki czemu kredyty udzielone we frankach zachowują stabilność już od dłuższego czasu. Jedyne różnice mogą wynikać tylko z kursów walutowych. Również sytuacja z kredytami euro wygląda podobnie – gdzie poprzednia zmiana stóp procentowych miała miejsce w lipcu ubiegłego roku. W ciągu ostatniego miesiąca kurs spadł o 5 groszy, co dla kredytu udzielone na 300 tysięcy złotych oznacza obniżenie miesięcznej raty o kwotę 20 złotych.