Umowa o zarządzanie nieruchomością

Umowa o zarządzanie nieruchomością

Aby budynek pozostawał we właściwym stanie technicznym oraz prawnym, warto powierzyć jego zarządzanie odpowiedniej osobie. Taki obowiązek może być przeprowadzony wyłącznie w drodze spisania umowy, która musi zawierać odpowiednie pozycje. Warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę sporządzając taką umowę z osobą zarządzającą nieruchomościami. Po pierwsze, umowa ta jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, stąd też musi być zgodna z obowiązkowymi elementami charakteryzującymi każdą taką umowę. Co więcej, musi posiadać też odpowiednie oświadczenia osoby, która ma zarządzać nieruchomością. Do takich należy między innymi oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania tego zawodu, oraz posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wszystko w takiej umowie powinno zostać dokładnie opisane – w szczególności obowiązki zarządcy. Nie wolno zapominać również o bardzo istotnych kwestiach finansowych. Osoba zarządzająca ma obowiązek kontrolowania rozliczeń, pilnowania umów z dostawcami energii elektrycznej czy współpracą z innymi firmami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Trzeba również zastanowić się nad egzekwowaniem konkretnych działań ze strony zarządcy. W tym celu można sporządzić obowiązek rocznego planu gospodarczego, oraz raportu z przebiegu jego wykonania po wymienionym okresie.