Rządowa pomoc w kupnie mieszkania dla małżeństw z dziećmi

Rządowa pomoc w kupnie mieszkania dla małżeństw z dziećmi

W jednej ze swych wypowiedzi przedstawiciel Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nazwał program Mieszkanie dla Młodych przejawem przemyślanej i kompleksowej polityki prorodzinnej polskiego rządu. Czy aby na pewno tak jest? Górny limit powierzchni nowego mieszkania, którego kupno w niewielkim procencie sfinansuje ministerstwo, to 75 m2, przy czym dofinansowanie będzie obejmować jedynie koszt 50 m2. Kwota wzrośnie o 5% wartości całego kredytu, o ile w rodzinie pojawi się jedno lub dwoje dzieci. Kolejne pieniądze rodzina dostanie, o ile pojawi się w niej trzecie dziecko, a z każdym kolejnym potomkiem rodzice będą mogli liczyć na pokrycie następnych 5% kosztów zakupu mieszkania. Tyle teoria, gdyż program jeszcze nie wszedł w życie. W dużym uproszczeniu – rodzina będzie się powiększać, koszty jej utrzymania będą rosnąć, przy czym płace rodziców już niekoniecznie, a państwo przewidziało na niewielkie kwoty, by pomóc osobom wychowującym coraz większa liczbę dzieci na przestrzeni średniej wielkości. Rodzice nie będą mogli starać się o kupno nowego lokum bądź domu, gdyż pieniądze z ministerstwa dostaną jedynie na zakup pierwszego mieszkania. Trudno oceniać intencje ustawodawcy, ale w jego działaniach niełatwo czasem dopatrzeć się chęci realnej pomocy młodym ludziom chcącym posiadać dzieci w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych.