Rodzaje wentylacji w bloku

Rodzaje wentylacji w bloku

Uzupełnianie pomieszczeń w świeże powietrze nie budzi u nikogo wątpliwości. Czym jednak jest wentylacja w bloku? Tłumacząc samą definicję tego słowa, najprościej można go ująć jako wymianę zanieczyszczonego powietrza na świeże. Polega to na tym, iż świeże powietrze dostaje się do środka lokalu poprzez ściany bądź okna, zbierając zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu oraz dostaje się w głąb pokojów. Kieruje się do tych pomieszczeń, w których są zainstalowane kratki wentylacyjne – kuchnia bądź łazienka. Kiedy instalacja wentylacji w danym bloku jest przeprowadzona prawidłowo, to wentylacja odprowadza z mieszkań parę wodną, alergeny, zapachy oraz, co jest najbardziej istotne, dwutlenek węgla. Co więcej, istnieją aż dwa rodzaje wentylacji: grawitacyjna oraz mechaniczna. Najczęściej spotykana jest wentylacja grawitacyjna. Wykorzystuje ona w najprostszym ujęciu naturalny ruch powietrza. Dzieje się to dzięki różnicom, które znajdują się w gęstości powietrza wewnątrz budynku oraz jego zewnątrz. Ciepłe powietrze znajdujące się w środku danego lokalu wędruje do kanałów wentylacyjnych, natomiast te chłodne powietrze na zewnątrz przedostaje się do wewnątrz. W taki oto sposób powstaje naturalny ruch powietrza. Wentylacja mechaniczna to urządzenia wspomagające lub wymuszające obieg powietrza w lokalu.