Rodzaje lokali i ich przeznaczenie

Rodzaje lokali i ich przeznaczenie

Definicja nieruchomości jest bardzo pojemna. W zależności od wielkości oraz przeznaczenia budynków możemy mieć do czynienia z pomieszczeniami biurowymi, usługowymi lub mieszkaniowymi. Te pierwsze w większości przypadków znajdują się w wysokich wieżowcach w centrach miast, są dość wysokie i przestronne, gdyż współcześnie w miejscach pracy preferowana jest tzw. open space, mająca korzystnie wpływać na kreatywność i efektywność pracowników. Lokale usługowe mają o wiele mniejszą powierzchnię niż biurowe, mieszczą w centrach handlowych lub tuż obok siebie, najczęściej usytuowane są przy bocznych ulicach. Ale nie jest to regułą. Wśród lokali usługowych specjalną grupę stanowią lokale gastronomiczne, w których ludzie mogą zaspokajać swe potrzeby żywieniowe i społeczne. Zaś mieszkania lub domy rodzinne to miejsca, gdzie członkowie społeczeństwa spędzają najwięcej czasu, odpoczywając tu po pracy i prowadząc życie rodzinne, a czasem towarzyskie. Wymienione lokale mogą mieścić się w budynkach jedno lub kilkupiętrowych, czasem też we wspomnianych już wieżowcach. Mogą mieć również różny standard wykonania, zależy od długości ich istnienia, czasu, w którym zostały wybudowane, oraz przeprowadzanych w nich pracach remontowych i konserwatorskich. Dlatego też, podobnie jak wśród ludzi, nie ma na świecie dwóch takich samych nieruchomości.