Roczne sprawozdanie wspólnoty mieszkaniowej

Roczne sprawozdanie wspólnoty mieszkaniowej

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej posiada szereg zadań i obowiązków nałożonych przez polskie prawodawstwo. Każda z tych kwestii jest w bardzo dokładny sposób regulowana przez odpowiednie ustawy. Tak jak zarząd każdego poszczególnego podmiotu zobowiązany jest do składania corocznych sprawozdań z przeprowadzonej w danym roku działalności. Obowiązkiem zarządu jest także utworzenie zebrania właścicieli każdego z lokali przynajmniej raz w ciągu roku aby przestawić roczne rozliczenie w okresie do pierwszego kwartału poszczególnego roku. Gdy zarząd nie wywiąże się z tego zadania, każdy mieszkaniec ma prawo do zwołania takiego zebrania. Bardzo istotne jest, aby rozliczenie roczne było w dokładny sposób zdefiniowane, oraz posiadało odpowiedni regulamin rozliczeń. Te pozycje są z reguły dokładnie opisane przez regulamin. Takie rozliczenie powinno definiować wszystkie dokumenty finansowe wspólnoty, które są wykorzystywane do stworzenia rozliczenia. Składa się ono zazwyczaj z takich pozycji jak: suma przychodów pochodzących z należnych wpłat od właścicieli mieszkań, szczegółowe koszty zarządzania wspólną częścią budynku oraz wpływy przekazane przez lokatorów na tak zwany fundusz remontowy. Ponadto, każdy właściciel lokalu w danej nieruchomości powinien otrzymać indywidualne rozliczenie, w którym wyszczególnione zostaną informacje na temat kosztów zarządzania tą częścią, oraz czy posiada jakieś nieuregulowane zobowiązania wobec reszty wspólnoty.