Program Mieszkanie dla młodych

Program Mieszkanie dla młodych

Pomoc państwa skierowana do młodych małżeństw w ramach programu Rodzina na swoim, zakończonego w ubiegłym roku, zakładała kilkuletnie dofinansowywanie rat zaciągniętego kredytu hipotecznego. W przypadku programu Mieszkanie dla młodych wsparcie obejmować ma jednorazową dopłatę do wkładu własnego, potrzebnego do wzięcia kredytu z banku. Im kredytobiorca ma więcej pieniędzy, tym chętniej bank udzieli mu kredytu. Zatem dzięki dopłacie od państwa, w wysokości 10% wartości całego kredytu, młodzi ludzie chcący kupić nowe mieszkanie będą mieli większe szanse na kupno wymarzonego lokum. A przy tym przy dopłacie z ministerstwa będzie miała znaczenie cena metra kwadratowego powierzchni mieszkania. Dla poszczególnych województw powyznaczane są limity – maksymalny koszt mkw, powyżej którego dofinansowanie nie będzie młodym osobom przyznawane. Jeśli więc świeżo upieczeni małżonkowie będą chcieli kupić mieszkanie, w którym koszt jednego metra kwadratowego przekroczy limit wyznaczony przez ministerstwo, nie dostaną wsparcia finansowego. Jeśli jednak znajdą lokum, w którym koszt metra powierzchni będzie niższy od limitu określonego w regulaminie przyznawania świadczeń, mogą jeszcze na tym zyskać. Dofinansowanie wkładu własnego obliczane jest bowiem na podstawie limitu, a nie faktycznej ceny mieszkania.