Prawo własności

Prawo własności

Prawo własności zaliczane jest do prawa rzeczowego, i mówi się, że jest to najszczersze postanowienie. To dzięki niemu właściciel może korzystać z nieruchomości i rozporządzeń nam wyłącznie samemu bez innych osób. W niektórych sytuacjach zwłaszcza w obrocie nieruchomościami konieczne jest udowodnienie własności nieruchomości. W takiej sytuacji należy wszystkie dane wpisywać do ksiąg wieczystych. Jeśli kupujemy nieruchomość, która nie posiada księgi wieczystej, to naszym zadaniem jest ją samodzielnie założyć. To z niej dowiemy się kto posiada prawo własności do nieruchomości. Jeśli chodzi o definicję własności, to można powiedzieć, że przez to określenie, prawo należy rozumieć przede wszystkim najsilniejsze praw do rzeczy. A więc osoba, która posiada prawo własności do nieruchomości jest chroniona tym prawem, i nie ma możliwości zabrania danej nieruchomości. Charakter tego prawa jest bezwzględny, gdyż jest to na ogół prawo majątkowe w znaczeniu nie ekonomicznym. Prawo własności to władnie korzystanie i rozporządzanie nieruchomością, które według prawa do rzeczy należy do nas. Osoba, która ma prawo własności do danej nieruchomości nie tylko ma prawo nie tylko korzystać z tej nieruchomości w sposób oczywisty, ale również może pobierać pożytki z tej rzeczy, czyli na przykład wynajmować mieszkanie.