Powierzchnie magazynowe w Polsce

Powierzchnie magazynowe w Polsce

Pierwszy kwartał tego roku okazał się dosyć pomyślny dla rynku nowoczesnych magazynów w Polsce. Jak pokazują dane z raportu przeprowadzonego przez propertynews.pl, na początku tego roku całkowita podaż magazynów wyniosła 7,48 milionów metrów kwadratowych, natomiast budowie było około 240,6 tysięcy metrów kwadratowych. Co więcej, prawie 70 procent z tych budowanych została na daną chwilę wynajęta. Jak pokazują inne dane, do końca marca tego roku do użytku zostało oddanych 128,1 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni magazynowej. Choć to odrobinę niższy wynik niż w roku ubiegłym, to rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce nadal jest stabilny. Ilość zawartych transakcji wyniosła ponad 351,3 tysięcy metrów kwadratowych, gdzie nowe umowy najmu stanowiły 51 procent, a renegocjacje umów trwających 49 procent. Niestety powierzchnie niewynajęte w tym roku stanowiły aż 10,2 procent, co stanowi wynik wyższy niż w ubiegłym roku. Ceny za wynajmowanie powierzchni pozostały na mniej więcej takich samych poziomach w stosunku do roku poprzedniego. Jeśli chodzi o magazyny niewynajęte w Warszawie, to w porównaniu do ostatniego kwartału roku 2012, gdzie współczynnik ten wynosił 11,7 procent, wzrósł on w obecnym czasie do wartości 14,2 procent. W innych miastach najniższy współczynnik odnotowano w Poznaniu, gdzie kształtował się on na poziomie 2,3 procent, oraz ogółem na Górnym Śląsku – 4,7 procent.