Obowiązki zarządcy nieruchomości

Obowiązki zarządcy nieruchomości

Każda wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest do wyboru odpowiedniego zarządu. Organ ten ma posiadać wiele obowiązków związanych z prawidłowym utrzymaniem oraz prowadzeniem nieruchomości. Jednak bardzo często, dzięki prawnym udogodnieniom, zarząd decyduje się przekazać większość swoich obowiązków osobom trzecim – zarządcom nieruchomości. Jaki jest zakres ich obowiązków? Otóż większość zadań, jakie spoczywają na tego typu osobach wyraża się w polskim prawodawstwie. Osoba taka zobowiązana jest odpowiadać za zapewnienie bezpieczeństwa oraz utrzymanie czystości zarówno w środku nieruchomości, jak i na zewnątrz. Do dbania o zewnętrzne otoczenie nieruchomości zalicza się odśnieżanie chodników oraz terenów przyległych do nieruchomości. Co więcej, do obowiązków zarządcy należy również regularna kontrola stanu technicznego nieruchomości. Zawiera się w tym kontrola drożności przewodów wentylacyjnych, dymowych oraz spalinowych. Jeśli dana nieruchomość posiada instalację gazową, to zarządca jest również zobowiązany do jej terminowej kontroli. Nie należy zapominać, iż do kolejnych obowiązków osoby zarządzającej nieruchomością należy dbanie o części wspólne budynku, czyli ciągi komunikacyjne oraz urządzenia z których korzysta większość lokatorów. Z tego powodu dla zarządu najlepszym rozwiązaniem jest wybranie większej firmy, która kompleksowo poprowadzi takie prace.