Mieszkanie z urzędu? W innym życiu

Mieszkanie z urzędu? W innym życiu

Należy mówić o kryzysie w polskim państwie. Pracy nie ma. Większość młodych ludzi pracuje w oparciu o umowy śmieciowe. Zero składek na emeryturę. Poważnym problemem jest także wysokie bezrobocie, które wśród młodych osiągnęło poziom28 procent. Polityka rządu w sprawie walki z bezrobociem jest równie nieudolna jak z budownictwem osiedli mieszkaniowych. Znaczna większość budynków powstała w poprzedniej epoce. Niektórzy tęsknią za poprzednią erą. Przynajmniej była praca i każdy miał gdzie mieszkać. O ile osoby starsze mogą spać spokojnie we własnych łóżkach to w przypadku młodych nie można powiedzieć tego samego. Większość z nich już kilkukrotnie zmieniała mieszkania. Zawsze to były cudze lokale. Kapitalizm napędza ceny, dlatego też właściciele prywatnych mieszkań domagają się niemal 200 procent rzeczywistego czynszu. W przypadku, gdy ktoś jest samotnikiem musiałby zapłacić niemal całą swoją pensje opłaty. A za co żyć. Cóż to na pewni nie zmartwienie właściciela. Ważne, że jego pieniądze się zgadzają. Gdy ma się ukochaną osobę łatwiej wynająć mieszkanie, gdyż jedna pensja pójdzie na opłaty, natomiast za drugą można spokojnie wyżyć. Ci, którzy otrzymali mieszkanie z urzędu mogą nazwać się prawdziwymi farciarzami. Właściwie dzisiaj nikt nie zna jakimi kryteriami kierują się urzędnicy przy przydzielaniu mieszkań. Często w mediach pojawią się skandale jakoby urzędnicy przyznawali mieszkania swoim bliskim.