Likwidowanie barier architektonicznych

Likwidowanie barier architektonicznych

Coraz więcej mieszkań i lokali użyteczności publicznej projektowanych jest tak, by ułatwić dostęp do nich osobom niepełnosprawnym i poruszającym się na wózkach. W przypadku banków czy urzędów państwowych ułatwieniem mają być podjazdy umieszczone obok schodów oraz windy wewnątrz budynków. Do tego nisko umieszczone klamki lub, jeszcze lepiej, drzwi, które automatycznie się zamykają i otwierają. Warto zaznaczyć, że ważne jest, by podjazd nie był zbyt stromy – w przeciwnym wypadku sobie na wózku trudno będzie z niego skorzystać. Istotna jest także szerokość owego podjazdu, zwłaszcza jeśli występują w nim zakręty, tak by niepełnosprawni mogli swobodnie manewrować wózkiem. O ile istnieje wymóg, by w budynkach państwowych likwidowano bariery architektoniczne, o tyle nie obowiązuje on w blokach i kamienicach. A przy ich projektowaniu, zwłaszcza w dawniejszych czasach, mało kto brał pod uwagę potrzeby i ograniczenia osób niepełnosprawnych. Stąd ich trudności w przemieszczaniu się z piętra na piętro – w blokach, zwłaszcza tych niższych, nie zawsze znajduje się winda. A schody są czasem strome i nawet jeśli osoba jeżdżąca na wózku na specjalnym kursie nauczyła się je pokonywać, to i tak jest to dla niej wyczerpujące. Trzeba mieć nadzieję, zarządcy istniejących już nieruchomości zaczną wychodzić naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych.