Kto odpowiada za odśnieżanie na osiedlu

Kto odpowiada za odśnieżanie na osiedlu

Kiedy zbliża się sezon zimowy, sen z powiek każdemu właścicielowi nieruchomości, administratorowi czy też zarządcy spędza kwestia odśnieżania terenu wokół oraz samych dachów budynków. Jednak każdy z nich powinien dokładnie wiedzieć, kto odpowiada za poszczególne elementy infrastruktury osiedlowej. Wiedzę na ten temat powinni posiadać także mieszkańcy, których obowiązkiem jest zgłaszanie niewłaściwie odśnieżanych miejsc. Kwestie regulujące obowiązki określające sprawy związane z odśnieżaniem określa ustawa Prawo budowlane. Zgodnie z nią, właściciel bądź zarządca nieruchomości musi zapewnić bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości oraz zagwarantować właściwy stan techniczny, w szczególności podczas wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych. Niezwykle istotna jest także sprawa odśnieżania dachów nieruchomości, oraz różnych nawisów śniegu, sopli bądź lodu. Takie odśnieżanie dachu bądź usuwanie lodu może zostać wykonane jedynie przez osoby odpowiednio legitymujące się upoważnieniem do prac na wysokościach, a teraz wokół przeprowadzanych prac powinien być wyraźnie odgrodzony, gdyż istnieje niebezpieczeństwo uderzenia odłamków w przechodzących akurat mieszkańców. W należytym stanie powinny być również wszelkie chodniki wzdłuż nieruchomości oraz drogi wewnątrzosiedlowe. Właściciel zwolniony jest z tego obowiązku gdy wzdłuż drogi dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie – wtedy za odśnieżanie odpowiada zarządca drogi.