Jak wybudować garaż dla wspólnoty mieszkaniowej

Jak wybudować garaż dla wspólnoty mieszkaniowej

Coraz większe zaludnienie oraz rozrastające się miasta generują jeden z największych problemów naszych czasów – brak dostatecznej liczby miejsc parkingowych. Spowodowane jest to również coraz większą ilością samochodów na polskich drogach. Z tego względu podczas realizacji nowych inwestycji pojawiają się pytania: czy można dla danej wspólnoty wybudować bezpieczną, zamkniętą przestrzeń na pojazdy oraz co trzeba zrobić, kiedy jest to możliwe? W przypadku kiedy określona wspólnota, prócz budynku dysponuje także terenem wokół i gruntami, wtedy teoretycznie istnieje całkiem duża dowolność aranżacji otoczenia. Jak to bywa przy nowych inwestycjach, pierwszym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Można się domyślić, że do budowy garażu dla wspólnoty musi najpierw ona posiadać odpowiednią ilością terenu. Posiadanie takiego terenu może być wyrażone poprzez dzierżawę wieczystą, prawo użytkowania wieczystego, bądź wspólnota może taki teren posiadać na własność. Gdy wspólnota posiada prawo do użytkowania wieczystego, ma prawo wystąpić o jego zmianę na prawo własności. Daje to szereg możliwości, między innymi zniesienie corocznych opłat za wieczyste użytkowanie. Garaż dla wspólnoty nie może być tak zwanym popularnym blaszakiem, musi być dobre zaplanowany a także może spełniać dodatkowe funkcje posiadając przechowalnie bądź inne pomieszczenia gospodarcze.