Jak rozwiązać problemy z wentylacją?

Jak rozwiązać problemy z wentylacją?

Prawidłowa wentylacja pomieszczeń jest niezwykle istotna, zarówno w domu jak i w bloku mieszkalnym. Umożliwia ona prawidłową wymianę zanieczyszczonego powietrza na to świeże, znajdujące się na zewnątrz nieruchomości. Często jednak zdarza się tak, iż jej prawidłowe funkcjonowanie nie jest możliwe. Spowodowane jest to kilkoma czynnikami. Pierwszym jest zatykanie kratek wentylacyjnych oraz stosowanie zbyt szczelnych okien przez mieszkańców bloku. Kolejnym problemem jest instalacja takich urządzeń jak okapy czy wentylatory, które nie mają mocy aby wypchnąć zanieczyszczone powietrze na zewnątrz – za to zatruwają świeże u sąsiadów znajdujących się wyżej. Inne problemy mogą wynikać z wadliwie zaprojektowanego budynku, uchybień dokonanych podczas budowy czy z powodu przeprowadzanych remontów – ocieplania budynków na każdy sposób, co skutecznie zaburza właściwy proces wentylacji. W przypadku, gdy podejrzewamy zły przebieg wentylacji, należy zgłosić to zarządcy nieruchomości oraz sprowadzenie kominiarza. Czasami samo wyczyszczenie kratek pomaga przywrócić prawidłowy obieg powietrza. Trzeba też zastanowić się nad wymianą kratek na termo lub higrosterowane. Ten pierwszy rodzaj reaguje na temperaturę w pomieszczeniu odpowiednio dostosowując obieg powietrza, a ta higrosterowana robi to gdy wykryje zbyt dużą wilgoć w środku mieszkania.