Garaż a wspólnota mieszkaniowa

Garaż a wspólnota mieszkaniowa

Obecne czasy powodują, że wiele z nas bardzo często boryka się z problemem dotyczącym parkowania swoich pojazdów. Choć nowoczesne budownictwo mieszkań kwitnie, sprawa z miejscami parkingowymi nie ma się już tak dobrze. Co trzeba zrobić, by choć w części wyeliminować ten problem i zapewnić więcej miejsca dla samochodów? Jeśli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe, kiedy takowe posiadają prawa do terenu wokół swoich budynków, mogą wystąpić o pozwolenie na budowę takiego garażu. Kiedy taki garaż już powstanie, trzeba wiedzieć, iż jest to osobny samodzielny budynek i musi mieć osobną księgę wieczystą. Taki garaż nie może być również wykonany ze zbyt lekkiej konstrukcji, która jest zbyt luźno związana z podłożem. Wyklucza to używanie popularnych tak zwanych blaszaków. Budując taką konstrukcję można również zadbać o to, aby nie spełniania ona tylko funkcji parkingowych. Nowoczesne projekty garaży zakładają między innymi posiadanie także pomieszczeń gospodarczych czy różnych składów. Nowocześni deweloperzy wyposażają także poszczególne garaże w bardzo przydatne miejsca na rowery czy inny sprzęt. Z tego względu do wykonania garażu niezwykle istotny jest plan jego wybudowania. Projekt tego budynku powinien przed rozpoczęciem budowy być pokazany mieszkańcom, gdzie dopiero po ich akceptacji lub wprowadzeniu ciekawych pomysłów należy rozpocząć realizację.