Dopłaty w programie Mieszkanie dla Młodych

Dopłaty w programie Mieszkanie dla Młodych

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej od czasu zakończenia programu Rodzina na swoim przygotowuje projekt nowego systemu wspierania młodych ludzi przy zakupie pierwszego mieszkania. Prace nad jego wprowadzeniem nadal trwają, a co jakiś czas pojawiają się nowe informacje na jego temat i zmian w niektórych wcześniejszych ustaleniach. I tak program ma zacząć obowiązywać od początku 2014 roku, ale nie wiadomo czy są na to realne szanse. Początkowo warunki, na jakich bank miał udzielać młodym kredytu hipotecznego w ramach ministerialnego programu nie mogły być mniej korzystne niż warunki standardowo udzielanego kredytu. Obecnie takiego obowiązku nie ma, więc banki teoretycznie będą mogły dowolnie ustalać np. koszty dodatkowe, tłumacząc to dużymi kosztami obsługi kredytu, a w faktycznie to one staną się beneficjentami programu, a nie ludzie młodzi. Gdyż więcej pieniędzy będzie trafiać do kasy banku. Poza tym urzędnicy w ministerstwie zdecydowali się podwyższyć górną granicę ceny za jedne metr kwadratowy powierzchni nowego mieszkania. Podwyżka dotyczyć ma mieszkań znajdujących na osiedlach w miastach satelickich to znaczy położonych w pobliżu aglomeracji. Ceny lokali i tak są w nich wyższe niż w mniejszych miejscowościach, więc młodzi ludzie chcący w nich zamieszkać nie mogli by skorzystać z pomocy państwa i musieli by wyłożyć na zakup mieszkania o wiele więcej pieniędzy. Albo w ogóle z niego zrezygnować.