Czym różni się zarządca nieruchomości od administratora?

Czym różni się zarządca nieruchomości od administratora?

Jak powszechnie wiadomo, każdy rodzaj wspólnoty mieszkaniowej jest zobowiązany do wyłonienia zarządu. Taki organ powinien wykonywać szereg obowiązków, jednak dzięki wielu udogodnieniom prawnym zarząd może swoje obowiązki przekazać na osobę trzecią bądź innego rodzaju wyspecjalizowaną firmę. Wiele lokatorów jednak narzeka, iż zarządcy nieruchomości zajmują się tylko administrowaniem nieruchomości, gdzie stanowi to tylko niepotrzebny comiesięczny koszt. Jak to jest naprawdę? Niestety w Polsce za osoby zarządzające nieruchomościami legitymuje się dużo osób czy firm, bez odpowiednich uprawnień. Z tego powodu wielu z lokatorów różnych wspólnot postrzega ich pracę jako niepotrzebną, bo sami z powodzeniem mogliby ją wykonać. Aczkolwiek nie zawsze słusznie porównują zarządcę nieruchomości do innego stanowiska, jakim jest administrator. Po pierwsze, różnica między tymi stanowiskami wynika po prostu z polskiego ustawodawstwa, gdzie pozycja administratora występuje w niewielu przypadkach. Jednak administrator, według wyroku Sądu Najwyższego z 2006 roku, to osoba zajmująca się podstawowymi pracami wokół nieruchomości, pobieraniem opłat oraz monitorowaniem awarii. Natomiast zarządca posiada dużo więcej obowiązków. Musi on zadbać również o tereny przylegające do nieruchomości, musi regularnie badać stan techniczny budynku, dbać o bezpieczeństwo oraz prowadzić szczegółową dokumentację.