Co powinna zawierać umowa o zarządzenie nieruchomością

Co powinna zawierać umowa o zarządzenie nieruchomością

Jak powszechnie wiadomo, każdy budynek aby pozostać w odpowiednim stanie prawnym oraz technicznym, musi być prowadzona przez zarządcę nieruchomości, którego można zatrudnić na podstawie dobrze sporządzonej umowy. Jest to najbardziej istotny dokument, który reguluje stosunki między prawowitym właścicielem nieruchomości a osobą zarządzająca nią. Warto wiedzieć, co taka umowa powinna zawierać, aby w przyszłości uniknąć wszelkich nieprzyjemności prawnych czy innych. Przede wszystkim ważne są obowiązkowe elementy dla wszelkiej umowy cywilnoprawnej, bo taką jest ta zawierana między właścicielem a zarządzającym. Przede wszystkim, umowa taka musi mieć poprawnie spisane oświadczenie, które potwierdza uprawnienia zawodowe zarządcy nieruchomości wydane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W umowie musi być wpisany numer licencji, którą posiada zarządca. Umowa musi zawierać również oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez zarządcę. Co więcej, taka umowa powinna również dokładnie określać obowiązki i zadania, jakich oczekujemy od osoby której będzie powierzone zarządzanie nieruchomością. Należy pamiętać o tym, iż zarządzający jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Tajemnica ta obowiązuje do dnia wygaśnięcia umowy, po czym nie musi być respektowana.